TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI

SIA “EKO AIR”  Siltummaiņu rūpnīca 
Sakarā ar darbības palašināšanos aicinām pievienoties mūsu komandai

Eko Air

20 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – Salaspilī atrodas mūsdienīga Eiropas līmeņa automatizēta lodēto plākšņu siltummaiņu rūpnīca ar ražošanas jaudu – 100 000 siltummaiņu gadā. EKO AIR ražotne nodrošina 100% kvalitātes kontroli katrai saražotajai vienībai.

Sākumlapa / Raksti

Kontakti

Ražotne un galvenais ofiss:

SIA "Eko Air", 30D, Miera iela, Salaspils, Latvia LV-2169

 

 

 

 

Siltummaiņu darbības princips

Lodētie plākšņu siltummaiņi ir radīti tam, lai nodrošinātu siltuma pārnesi no vienas darba vielas otrai, bez siltumnesēju sajaukšanas. Piemēram, vienā siltummaiņa kontūrā plūst tehniskais karstais ūdens no koģenerācijas stacijas, bet otrā – auksts sanitārais ūdens no tīkla. Plūstot siltummaiņa kanālos, sanitārais ūdens tiek uzsildīts līdz 45° - 60°C un tālāk tiek padots dzīvojamās mājas karstā ūdens apgādes sistēmā.


Atšķirībā no cauruļu-apvalka tipa siltummaiņiem, lodētie plākšņu siltumaiņi ir ļoti kompakti un līdz ar to, var tikt izmantoti ierobežotās platības siltummezglos.

 

Plākšņu siltummaiņa konstrukcija

Kas tad ir lodētā plākšņu sitlummaiņa konstrukcijas pamatā? Jebkura siltummaiņa pamatā ir sildvirsma. Lodēto plākšņu siltummaiņu sildvirsma – tās ir speciālās gofrētas metāla plāksnes, kuras ir savienotas vienā paketē starp divām pastiprinātām plāksnēm. Izstrādājuma sagatave pārtop gatavā lietošanai siltummainī lodēšanas procesā dziļa vakuuma krāsnī.

Siltummaiņa efektivitātes palielināšanai izmanto speciālu plākšņu gofrējumu, kas līdzinās „skujiņu” rakstam. Komplektēšanas procesā plāksnes tiek pagrieztas uz 180° viena pret otru, tādejādi izveidojot smalkus sarežģītus kanālus siltumnesēju plūsmām.

Mūsdienīgo lodēto siltummaiņu plākšņu „skujiņu” gofrējumu var iedalīt trīs pamata tipos – H, M un L. Šo tipu atšķirība – ir „skujiņu” leņķis. Jo platāks leņķis, jo augstāka plūsmu pretestība un augstāks siltumpārejas koeficients. Piemēram, H plāksnes ar maksimālo leņķi nodrošina arī maksimālo sitlumpāreju, pie tam spiediena kritums siltummainī arī ir maksimalais.  M un L plāksnēm atbilstoši ir taisns un šaurs leņķis. Šauro leņķu plākšņu siltummaiņiem ir zema hidrauliskā pretestība un tāpēc tos izmanto pamatā viskozu šķidrumu siltumapmaiņā, piemēram, eļļām, glikolam.    
 
EKO AIR siltummaiņiem plākšņu tipu (H, M, L)  ir iespējams noteikt no modeļa apzīmējuma – tas ir pēdējais modeļa cipars 8, 6 un 4 atbilstoši. Piemēram, NB138 vai LB754.
Mēs ražojam arī siltummaiņus ar dažādu plākšņu tipu kombināciju, kas ļauj iegūt maksimāli efektīvu proporciju Sildvirsma/Plūsmas Pretestība.

Darbības princips

Darba vielupadeve siltummainī notiek atbilstoši izmantojamai savienojumu un plūsmu shēmai – katra savā kontūrā. Tālāk darba vielu plūsmas tiek sadalītas strapplākšņu kanālos. Maksimālai efektivitātei starpplākšņu kanāli ir izveidoti tā, lai notiktu nepārtraukta  sildošās (dzesējamās) un sildāmās (dzesējošās) vielu plūsmu mija. Darba vielas siltummainī parasti izkārto pretplūsmā augstākā siltumpārejas koeficienta iegūšanai. Taču dažiem tehnoloģiskiem procesiem ir būtiska ļoti lēna un pakāpeniska darba vielu temperatūras maiņa – šādos gadījumos izmanto paralēlas plūsmas.

Efektīvs siltummainis – tas ir siltummainis ar optimālu proporciju Sildvirsmas laukums/Siltumpāreja. Dažādi plākšņu gofrējuma leņķi ietekmē gan plūsmas pretestību, gan arī tās režīmu.
Atcerēsimies hidrodinamikas kursu: plūsmas režīms var būt laminārs vai turbulents. Laminārā plūsma -  viendabīga plūsma, kurā vielas daļiņu trajektorijas savā starpā ir paralēlas. Turbulenta plūsma – pilnīgi pretēji – katra vielas atsevišķa daļiņa kustas pa savu sarežģītu trajektoriju. Lai saprastu turbulentu režīmu, var iztēloties strauju kalna upi ar šļakatām un ūdensvirpuļiem.

Plūsmas režīmu izsaka ar bezdimensiju līdzības kritēriju – Reinoldsa skaitli, kas raksturo inerces un viskozitātes spēku attiecību:
 

Re = (v * d) / vk, kur:

v - plūsmas ātrums, m/s

d – hidrauliskais diametrs, m

vk - kinemātiskā vielas viskozitāte m2/s

 

Plūsmas pāreja no laminārā režīma turbulentā sākas pie kritiskā Reinoldsa skaitļa. Apaļās caurulēs, ūdenim
Rekr ≈ 2300. Pie tam pilnīga turbulence var iestāties arī pie daudz lielākā Re skaitļa: 4000 – 10 000.  
Lodētajos plākšņu siltummaiņos, izmantojot speciālos gofrējuma rakstus, plūsmas pāreja uz turbulento režīmu var sākties  pat  pie Rekr ≈ 600 – 700.

Šie plūsmu režīmi ietekmē ne tikai hidraulisko pretestību siltummainī, bet arī tā siltumpārejas koeficientu. Jo augstāks plūsmas turbulences līmenis, jo augstāks siltumpārejas koeficients. Līdz ar to arī „skujjiņu” gofrējuma leņķi plāksnēm izvēlas tā, lai iegūtu optimalo plūsmas režīmu, spiediena kritumu un siltumpārejas koeficientu.

Galerija